Norges mest kända och välbesökta gata är Karl Johans gate, mitt i centrala Oslo. Varje dygn passerar omkring hundratusen fotgängare här. Gatan, som från början hette Slottsveien, är uppkallad efter unionskungen Karl XIV Johan (1818–1844), och Osloborna kallar den rätt och slätt för Karl Johan.