Ordet romare får nog många att tänka på just Rom, Italiens största stad. Men Rom – som i romarriket – byggdes inte på en dag, och de gamla romarna reste vitt och brett och lade under sig stora delar av Europa, där man än i dag kan se lämningar efter deras styre. Följ i romarnas fotspår och besök sex romerska städer i Europa och runt Medelhavet.