Malta och småöarna Gozo och Comino har omvittnat bra dyk- och snorkelvatten. Naturhamnar, bukter, vrak, rev och grottor erbjuder ändlösa möjligheter för såväl erfarna dykare som nybörjare, och vattnet är både varmt och klart och med en fantastisk artrikedom.